Hodnocení zaměstnanců

Milí kolegové,

Vyplněním tohoto dotazníku se zapojíte do procesu hodnocení zaměstnanců. Každý z vás bude ohodnocen několika kolegy, se kterými denně spolupracujete. Chceme sesbírat různé názory na každého z vás, aby vyhodnocení výsledků bylo co nejobjektivnější. Tento hodnotící proces je prováděn tzv. 360- ti stupňovou technikou hodnocení zaměstnanců.

Cíle tohoto průzkumu:
-Sběr informací od zaměstnanců a manažerů jak hodnotí pracovní výkony svých kolegů a nadřízených.
-Podpora vzájemné komunikace a výměna informací mezi zaměstnanci a vedením.
-Zjištění, co by se dalo zlepšit ve vedení či v jednotlivých oddělení.

Děkujeme za vyplnění tohoto dotazníku.
1. Komunikační dovednosti
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 
1
2
3
4
5
Schopnost zdůvodnit a obhájit své názory a nápady
     
Ptá se, aby se ujistil, že přesně pochopil cíle a požadavky jeho práce
     
Je tvrdý a přesvědčivý při dohadování s ostatními
     
Mluví jasně a přesvědčivě
     
Dělá pozitivní a profesionální dojem
     
Aktivně naslouchá
     
2. Orientace na zákazníka
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 
1
2
3
4
5
Dokáže se podívat na věc z pohledu zákazníka
     
Poskytuje pomoc a podporu
     
Zaměřuje se na potřeby zákazníků
     
Přání zákazníka jsou na prvním místě
     
Udržuje důvěryhodné a přátelské vztahy se zákazníky
     
3. Inovativnost
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 
1
2
3
4
5
Úspěšně rozvíjí a zavádí nové produkty a služby
     
Kreativní ve hledání způsobů, jak věci dokončit
     
Navrhuje organizační nebo procesní změny
     
Hledá nové systémy a postupy v rámci i mimo společnost
     
Přichází s inovativními nápady
     
4. Flexibilita
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 
1
2
3
4
5
Otevřený novým nápadům a chce se naučit něco nového
     
Přijímá změny s nadšením
     
Má pozitivní přístup v měnícím se prostředí
     
Chce pochopit důvody a záměry v organizačních změnách
     
5. Rozvoj obchodu
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 
1
2
3
4
5
Rozumí cílům společnosti a podle toho také pracuje
     
Hledá možnosti, jak rozvinout naše podnikání
     
Je si vědom současného podnikatelského prostředí
     
Je si vědom současného obchodního a ekonomického stavu v průmyslu
     
Dělá adekvátní obchodní rozhodnutí
     
Dívá se na problémy komplexně
     
6. Loajality ke společnosti
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 
1
2
3
4
5
Je loajální, má zájem na úspěchu společnosti
     
Dodržuje existující nařízení a postupy
     
Rozumí organizačním činnostem a funkcím jednotlivých oddělení
     
Zná historii a vizi společnosti
     
7. Cíle společnosti
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 
1
2
3
4
5
Pomáhá rozvíjet strategické cíle
     
Rozumí misi a vizi společnosti
     
Je schopen formulovat cíle své práce
     
Je schopen formulovat roli své pozice ve společnosti
     
8. Vůdčí schopnosti
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 
1
2
3
4
5
Ocení dobře odvedenou práci a pochválí i před ostatními zaměstnanci
     
Schopný ovlivnit a přesvědčit ostatní
     
Má jasnou vizi do budoucna
     
Úspěšný při řešení zaměstnaneckých konfliktů
     
Dokáže ostatním poradit
     
Je schopen sjednotit oddělení pro dosažení cílů organizace
     
Motivuje a inspiruje osobními zkušenostmi
     
Je si vědom silných a slabých stránek svých podřízených a podle toho zadává jednotlivé úkoly
     
Vytváří pozitivní pracovní prostředí
     
9. Týmová práce
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 
1
2
3
4
5
Sdílí znalosti a zdroje se členy týmu
     
Iniciátor týmové práce, organizuje týmové schůzky
     
Dokáže sjednotit různé typy lidí, aby spolu pracovali na společném cíli
     
Schopnost formulovat jasně a srozumitelně
     
Je vnímavý k potřebám a schopnostem druhých
     
Bere v úvahu názory spolupracovníků
     
Podporuje spolupráci a zahrnuje ostatní do týmové práce
     
Dobrá intuice a schopnost porozumět různým situacím a rolím v týmu
     
10. Plánování
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 
1
2
3
4
5
Organizuje a plánuje akce, aktivity a zdroje
     
Plánuje strukturované a dobře zorganizované schůzky
     
Rozvíjí podnikatelské plány a návrhy projektů
     
Identifikuje potenciální problémy a přichází s vhodnými řešeními
     
Efektivně řídí projekty - od plánování až po realizaci
     
11. Analytické schopnosti
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 
1
2
3
4
5
Umí analyzovat data a efektivně odprezentovat to nejdůležitější
     
Brání svá rozhodnutí na základě shromážděných informací a dat
     
Má znalosti a dovednosti díky kterým odvádí kvalitní práci
     
Analyzuje a vyvozuje odpovídající závěry z prezentací spolupracovníků
     
12. Zpětná vazba
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 
1
2
3
4
5
Dokáže připustit své chyby
     
Jeho kritika je konstruktivní
     
Používá informace od ostatních, aby ohodnotil svou práci
     
13. Řešení problémů
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 
1
2
3
4
5
Řeší především příčiny problémů, nejenom následky
     
Při řešení problémů naslouchá všem zúčastněným stranám
     
Nevyvolává konflikty
     
Při řešení problémů si dokáže zachovat chladnou hlavu a soustředit se na nalezení řešení
     
Nevyhýbá se konfliktním situacím
     
14. Výkon
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 
1
2
3
4
5
Podává výkon na vysoké úrovni týkající se úloh v rámci jeho kompetencí
     
Podává výkon na vysoké úrovni týkající se úloh v rámci kompetencí ostatních
     
Nadšený a hrdý na svou práci a úspěchy
     
Hledá možnosti zlepšení
     
Svou práci vždy splní a někdy udělá i něco navíc
     
15. Postoj k dosažení cílů
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 
1
2
3
4
5
Dokáže stanovit priority jednotlivým cílům
     
Pokračuje v práci i přes různé překážky
     
Ví, jak věci dodělat
     
Nejenom plánuje, ale také dokáže věci uskutečnit
     
Dokáže věci napravit pokud je třeba
     
Vždycky doručí, co slíbí
     
16. Smysl pro zodpovědnost
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 
1
2
3
4
5
Je zodpovědný za svá rozhodnutí
     
Odevzdává práci ve smluvených termínech
     
Člověk se může spolehnout, že udělá zadanou práci
     
17. Vztahy se spolupracovníky
(Prosím, ohodnoťte schopnosti vašeho kolegy. Nejnižší známka - 1 - velmi špatné. Nejvyšší známka – 5 - výborné)
 
1
2
3
4
5
Má respekt k ostatním zaměstnancům
     
Zajímá se o práci a úspěchy svých spolupracovníků
     
Neoceňuje dosažené úspěchy a dobré nápady svých spolupracovníků
     
Oceňuje práci a schopnosti svých spolupracovníků
     
18. Popište největší přednost vašeho kolegy.
19. Popište, na čem nejvíce by měl zapracovat váš kolega.
20. Prostor pro vaše další postřehy, komentáře.