Podmínky používání a ochrana soukromí

Každá fyzická nebo právnická osoba (dále - uživatel) s přístupem na webovou stránku MojeAnketa.cz (dále - MojeAnketa.cz) souhlasí a je vázána následujícími podmínkami (Smlouvou). Tato Smlouva je právní smlouvou mezi uživatelem a službou MojeAnketa.cz, která zahrnuje počítačový software, mechanismy pro ukládání dat, databáze a související design, tištěné materiály a online nebo elektronickou dokumentaci. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, nemáte oprávnění používat MojeAnketa.cz.

MojeAnketa.cz je webová stránka, která svým uživatelům poskytuje možnost shromažďovat a spravovat informace. Registrovaní uživatelé shromažďují informace tím, že vytvářejí průzkumy, které zpřístupňují třetím osobám, a to prostřednictvím pozvánek či zveřejněním odkazu.

Přihlášením nebo účastí v průzkumu na MojeAnketa.cz uživatel souhlasí, že jeho data budou spravována a zpracována. Uživatel dále souhlasí s uveřejněním těchto dat v sekci: "Reference."
MojeAnketa.cz automaticky přijímá a uchovává na svých serverech informace z prohlížečů návštěvníků. Ty zahrnují IP adresy, cookies a další dostupné informace.
Uživatelský účet na MojeAnketa.cz je chráněn heslem, které chrání soukromí uživatele a jeho bezpečnost. Každý registrovaný uživatel je zodpovědný za neposkytnutí jeho přihlašovacích údajů třetí straně. Uživatel je odpovědný za jím zadané informace a všechny další činnosti, které jsou pomocí jeho účtu prováděny. Uživatel je odpovědný za utajení přístupových dat a hesla.
Uživatel má právo používat jeho účet jen pro osobní nebo firemní použití.


Zodpovědnost za obsah informací

Uživatel MojeAnketa.cz je výhradně zodpovědný za všechny informace, které zadá na webových stránkách, odešle je nebo jakýmkoliv způsobem poskytne třetí osobě.
MojeAnketa.cz nekontroluje data ani obsahy, které byly zpřístupněny používáním služeb internetových stránek.
MojeAnketa.cz neručí za kvalitu, správnost a charakter těchto informací. Používáním MojeAnketa.cz se uživatel zavazuje nepoužívat služby k:
  • Nahrávání, přeposílání, předávání, popř. jiný způsobem zveřejňovat jakýkoliv obsah, který je nezákonný, škodlivý, hanlivý, obtěžující, protiprávní, urážlivý, vulgární, obscénní, útočící na soukromí jiných osob, nenávistný či rasově, etnicky či jinak nežádoucí;
  • Poškozování mladistvých jakýmkoliv způsobem;
  • Vydávání se za jinou osobu nebo subjekt, včetně, ale nikoli výhradně, MojeAnketa.cz zaměstnance nebo nepravdivě či jinak klamně uvádět vztah s osobou nebo právnickou osobou;
  • Nahrávání, přeposílání, předávání, nebo jinak zpřístupňovat obsah, na který nemáte oprávnění v rámci jakéhokoliv zákona či smluvních vztahů nebo zmocnění (jako například interní informace, vlastnické a důvěrné informace zjištěné nebo zveřejněné v rámci pracovního poměru nebo na základě dohod o mlčenlivosti);
  • Nahrávání, přeposílání, předávání, nebo jinak zpřístupňovat jakýkoliv obsah, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná vlastnická práva ("práva") jakékoli strany;
  • Nahrávání, přeposílání, předávání, nebo jinak zpřístupňovat veškeré nevyžádané nebo nepovolené reklamní, propagační materiály, "nevyžádané pošty", "spam", "řetězové dopisy", "pyramidové hry" nebo jakékoliv jiné formy obtěžování;
  • Narušování nebo zasahování do služeb nebo serverů či sítí spojených se Službami nebo nerespektování požadavků, postupů, zásad a předpisů sítí spojených se Službami;
  • Úmyslnému nebo neúmyslnému porušování jakéhokoliv platného místního, státního, národního nebo mezinárodního práva.


Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů vymezují, jak MojeAnketa.cz nakládá s uživatelskými informacemi, které jsou shromažďovány a ukládány v databázích MojeAnketa.cz.
Informace na uživatelském účtu na MojeAnketa.cz, získané z vytvořených průzkumů a výsledků jsou výhradně majetkem uživatele. Ochrana údajů je jedním z hlavních provozních principů MojeAnketa.cz. MojeAnketa.cz nebude poskytovat informace o uživateli třetím stranám, s výjimkou případů uvedených v místních a mezinárodních zákonech. MojeAnketa.cz má právo na zrušení uživatelského účtu a ukončení přístupu k průzkumům a následně poskytnout informace orgánům, pokud to vyžadují předpisy nebo pokud je důvod věřit, že by takto mělo být učiněno.
Přihlášení do MojeAnketa.cz a účast je dobrovolná. Účastníci průzkumu jsou si vědomi a zodpovědní za to, jaké osobní informace poskytnou. Účastníci průzkumu jsou si vědomi, že všechny poskytnuté informace jsou k dispozici a budou použity pro zpracování dat ze strany uživatele MojeAnketa.cz.


Další podmínky

MojeAnketa.cz má právo informovat své uživatele o různých tématech a novinkách na webových stránkách a/nebo prostřednictvím e-mailu.
MojeAnketa.cz má právo změnit a aktualizovat tyto podmínky bez předchozího upozornění.