Podmínky používání a ochrana soukromí

Každá fyzická nebo právnická osoba (dále - uživatel) s přístupem na webovou stránku MojeAnketa.cz (dále - MojeAnketa.cz) souhlasí a je vázána následujícími podmínkami (Smlouvou). Tato Smlouva je právní smlouvou mezi uživatelem a službou MojeAnketa.cz, která zahrnuje počítačový software, mechanismy pro ukládání dat, databáze a související design, tištěné materiály a online nebo elektronickou dokumentaci. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, nemáte oprávnění používat MojeAnketa.cz.

MojeAnketa.cz je webová stránka, která svým uživatelům poskytuje možnost shromažďovat a spravovat informace. Registrovaní uživatelé shromažďují informace tím, že vytvářejí průzkumy, které zpřístupňují třetím osobám, a to prostřednictvím pozvánek či zveřejněním odkazu.

Přihlášením nebo účastí v průzkumu na MojeAnketa.cz uživatel souhlasí, že jeho data budou spravována a zpracována. Uživatel dále souhlasí s uveřejněním těchto dat v sekci: "Reference."
MojeAnketa.cz automaticky přijímá a uchovává na svých serverech informace z prohlížečů návštěvníků. Ty zahrnují IP adresy, cookies a další dostupné informace.
Uživatelský účet na MojeAnketa.cz je chráněn heslem, které chrání soukromí uživatele a jeho bezpečnost. Každý registrovaný uživatel je zodpovědný za neposkytnutí jeho přihlašovacích údajů třetí straně. Uživatel je odpovědný za jím zadané informace a všechny další činnosti, které jsou pomocí jeho účtu prováděny. Uživatel je odpovědný za utajení přístupových dat a hesla.
Uživatel má právo používat jeho účet jen pro osobní nebo firemní použití.


Zodpovědnost za obsah informací

Uživatel MojeAnketa.cz je výhradně zodpovědný za všechny informace, které zadá na webových stránkách, odešle je nebo jakýmkoliv způsobem poskytne třetí osobě.
MojeAnketa.cz nekontroluje data ani obsahy, které byly zpřístupněny používáním služeb internetových stránek.
MojeAnketa.cz neručí za kvalitu, správnost a charakter těchto informací. Používáním MojeAnketa.cz se uživatel zavazuje nepoužívat služby k:
  • Nahrávání, přeposílání, předávání, popř. jiný způsobem zveřejňovat jakýkoliv obsah, který je nezákonný, škodlivý, hanlivý, obtěžující, protiprávní, urážlivý, vulgární, obscénní, útočící na soukromí jiných osob, nenávistný či rasově, etnicky či jinak nežádoucí;
  • Poškozování mladistvých jakýmkoliv způsobem;
  • Vydávání se za jinou osobu nebo subjekt, včetně, ale nikoli výhradně, MojeAnketa.cz zaměstnance nebo nepravdivě či jinak klamně uvádět vztah s osobou nebo právnickou osobou;
  • Nahrávání, přeposílání, předávání, nebo jinak zpřístupňovat obsah, na který nemáte oprávnění v rámci jakéhokoliv zákona či smluvních vztahů nebo zmocnění (jako například interní informace, vlastnické a důvěrné informace zjištěné nebo zveřejněné v rámci pracovního poměru nebo na základě dohod o mlčenlivosti);
  • Nahrávání, přeposílání, předávání, nebo jinak zpřístupňovat jakýkoliv obsah, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná vlastnická práva ("práva") jakékoli strany;
  • Nahrávání, přeposílání, předávání, nebo jinak zpřístupňovat veškeré nevyžádané nebo nepovolené reklamní, propagační materiály, "nevyžádané pošty", "spam", "řetězové dopisy", "pyramidové hry" nebo jakékoliv jiné formy obtěžování;
  • Narušování nebo zasahování do služeb nebo serverů či sítí spojených se Službami nebo nerespektování požadavků, postupů, zásad a předpisů sítí spojených se Službami;
  • Úmyslnému nebo neúmyslnému porušování jakéhokoliv platného místního, státního, národního nebo mezinárodního práva.


Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů vymezují, jak MojeAnketa.cz nakládá s uživatelskými informacemi, které jsou shromažďovány a ukládány v databázích MojeAnketa.cz.
Informace na uživatelském účtu na MojeAnketa.cz, získané z vytvořených průzkumů a výsledků jsou výhradně majetkem uživatele. Ochrana údajů je jedním z hlavních provozních principů MojeAnketa.cz. MojeAnketa.cz nebude poskytovat informace o uživateli třetím stranám, s výjimkou případů uvedených v místních a mezinárodních zákonech. MojeAnketa.cz má právo na zrušení uživatelského účtu a ukončení přístupu k průzkumům a následně poskytnout informace orgánům, pokud to vyžadují předpisy nebo pokud je důvod věřit, že by takto mělo být učiněno.
Přihlášení do MojeAnketa.cz a účast je dobrovolná. Účastníci průzkumu jsou si vědomi a zodpovědní za to, jaké osobní informace poskytnou. Účastníci průzkumu jsou si vědomi, že všechny poskytnuté informace jsou k dispozici a budou použity pro zpracování dat ze strany uživatele MojeAnketa.cz.


GDPR

This Privacy Policy describes how MojeAnketa.cz is collecting and using your information in connection with the services offered, further on SERVICES. 

This Privacy Policy is applied when any person visits any portion of the SERVICES. For the purposes of this Privacy Policy, a SUBSCRIBER is a person who creates and distributes online surveys and a RESPONDENT is a person who answers online surveys created by the SUBSCRIBER or the MojeAnketa.cz.

SERVICES offered by MojeAnketa.cz is voluntary. You are not required to provide any personal information unless you choose to access features of the SERVICES that require such information. If you do not agree with the terms of this policy, then please do not provide us with personal information and cease using the SERVICES.

By creating a SUBSCRIBER account or by accessing the SERVICES, you expressly consent to the collection and use of your information as described in this Privacy Policy.

You have the right to access, to delete and to restrict the processing of your personal data. Such requests should be sent to MojeAnketa.cz using the available contact form or email of the SERVICES.

From SUBSCRIBER we collect and store the following information:

* Registration information – name, surname, institution and email address. SUBSCRIBER can view and edit this information in settings.

* Survey information - questions and responses.

* For paid account users we require billing details according to the Law of Accounting.

* Device and application data: MojeAnketa.cz might collect data from the device the SUBSCRIBER uses to access the SERVICES - IP address, browser type and referral data.

* Information from cookies and plugins: MojeAnketa.cz uses third party tracking services (Google Analytics) that employ cookies and plugins to collect aggregated and anonymized data about visitors to our websites. This data may include usage and User statistics.


From RESPONDENT we collect and store the following information:
* Responses to surveys. Please note that MojeAnketa.cz is not responsible for the content of surveys so if you have any questions about a survey you are taking, please contact the SUBSCRIBER directly.

* Registered email, IP address and registration time if RESPONDENT is subscribed to the data base of the MojeAnketa.cz.

* Device and application data: MojeAnketa.cz might collect data from the device the SUBSCRIBER uses to access the SERVICES - IP address, browser type and referral data.

* Information from cookies and plugins: MojeAnketa.cz uses third party tracking services (Google Analytics) that employ cookies and plugins to collect aggregated and anonymized data about visitors to our websites. This data may include usage and User statistics.

The SUBSCRIBER who creates surveys is the Data Controller off all data received as responses, and MojeAnketa.cz is the Data Processor of such data. 

For the processing of data on behalf of the Data Controller, the Data Processor will follow these obligations:

* To treat the personal data only to carry out the SERVICES.

* To maintain the confidentiality of the personal data within the reasonable limits and according to local legislation to which the Data Processor has access, even after the termination of the contractual relationship.

* To transfer the data of Data Controller to it required destination after receiving written request within 30 days of such request. Data transfer means are set by the Data Processor.

* To delete the data of Data Controller after receiving written request within 30 days of such request.


We use the information we collect from you to perform the SERVICES, to analyse how to improve the SERVICES provided.

We may be sending you information about products, special offers and any other information about the SERVICES by any means, including email.

MojeAnketa.cz will be sending invites to participate in surveys to the RESPONDENTS that have subscribed to the data base of RESPONDENTS.

We do not sell or disclose SUBSCRIBER survey data or private data to third parties unless specifically requested by the SUBSCRIBER.

MojeAnketa.cz is based in the EU and complies with the GDPR framework as set forth by the European Union regarding the collection, use, and retention of personal data from EU member countries.

If you are a SUBSCRIBER, we are entitled to use your data in order to fulfil our contractual obligations with you.

In addition, we are entitled by law to use your data for direct marketing purposes, in order to send you by electronic means commercial communications related with MojeAnketa.cz products or services which are similar to the SERVICES. You are entitled to opt out of receiving any commercial communications.

Cookies can be used to follow your activity throughout the SERVICES. 

9.1 You may cancel your account and you may opt out of receiving any emails from MojeAnketa.cz at any time by deleting your account in the settings page. Deleting your account will cause all the data in the account to be permanently deleted from our systems within a reasonable time period.

We retain information for active MojeAnketa.cz accounts as long as it is necessary and relevant for our operations. In addition, we may retain information from closed accounts to comply with the law, prevent fraud, collect any fees owed, resolve disputes, troubleshoot problems, assist with any investigation. 

The information we store about you will be handled in accordance with this policy during the maximum time frame permitted by law. After those time limits, your information will be fully deleted or anonymised.


Další podmínky

MojeAnketa.cz má právo informovat své uživatele o různých tématech a novinkách na webových stránkách a/nebo prostřednictvím e-mailu.
MojeAnketa.cz má právo změnit a aktualizovat tyto podmínky bez předchozího upozornění.