Značky Apple a HP

Cílem tohoto průzkumu je získat informace o tom, jak jsou vnímány značky - HP a Apple
Vyplnění tohoto dotazníků vám nezabere více než 10 minut.
Děkujeme za vyplnění!
Zadejte své údaje:
Pohlaví
Věk
Bydliště
Nejvyšší dosažené vzdělání
1. Vaše zaměstnání
Student
Pracující
Pracující a studující
Nezaměstnaný
Ostatní
2. Váš měsíční příjem
Méně než 5000 Kč
5000 – 7000 Kč
7000 - 10000 Kč
10000 - 15000 Kč
15000 - 25000 Kč
25000- 50000 Kč
Více než 50000 Kč
3. Jakou roli hrají následující aspekty při rozhodování, jakou značku si koupíte? (Seřaďte podle důležitosti: 1- nejdůležitější a 5 - nejméně důležité)
  Cena
  Kvalita
  Značka
  Design
  Funkce a technická specifika
4. Jaký produkt vás napadne jako první, když se řekne "Apple"?
5. Jaký produkt vás napadne jako první, když se řekne "HP" (Hewlett-Packard)?
6. Označte charakteristiky které nejlépe vystihují značky "Apple" a "HP":
 Apple HP Obě Žádná
Inovativní    
Přátelský    
Zábavný    
Atraktivní design    
Prestižní    
Uznávaný    
7. Přiřaďte ke značkám povolání, která k ním nejlépe pasují:
 Apple HP Obě Žádná
Účetní    
Marketingový manažer    
Umělec    
Učitel    
Politik    
8. Uveďte cenové rozpětí těchto značek:
 Apple HP Obě Žádná
Příliš drahé    
Cena odpovídá kvalitě    
Zaplatil/a bych i více za některé produkty    
9. Která z těchto značek je sociálně zodpovědná?
Apple
HP
Obě
Ani jedna
Nevím
10. Pro kterou společnost byste chtěl/a pracovat?
Apple
HP
Obě
Ani v jedné
11. Představte si, že jste vyhrál/a notebook. Pokud byste si mohl/a vybrat - jako značku notebooku byste si vybral/a?
Apple
HP
Na značce nezáleží