Značky Apple a HP

Cílem tohoto průzkumu je získat informace o tom, jak jsou vnímány značky - HP a Apple
Vyplnění tohoto dotazníků vám nezabere více než 10 minut.
Děkujeme za vyplnění!
Zadejte své údaje:
Pohlaví
Věk
Bydliště
Nejvyšší dosažené vzdělání
1. Vaše zaměstnání
Ostatní
2. Váš měsíční příjem
3. Jakou roli hrají následující aspekty při rozhodování, jakou značku si koupíte? (Seřaďte podle důležitosti: 1- nejdůležitější a 5 - nejméně důležité)
  Cena
  Kvalita
  Značka
  Design
  Funkce a technická specifika
4. Jaký produkt vás napadne jako první, když se řekne "Apple"?
5. Jaký produkt vás napadne jako první, když se řekne "HP" (Hewlett-Packard)?
6. Označte charakteristiky které nejlépe vystihují značky "Apple" a "HP":
 
Apple
HP
Obě
Žádná
Inovativní
    
Přátelský
    
Zábavný
    
Atraktivní design
    
Prestižní
    
Uznávaný
    
7. Přiřaďte ke značkám povolání, která k ním nejlépe pasují:
 
Apple
HP
Obě
Žádná
Účetní
    
Marketingový manažer
    
Umělec
    
Učitel
    
Politik
    
8. Uveďte cenové rozpětí těchto značek:
 
Apple
HP
Obě
Žádná
Příliš drahé
    
Cena odpovídá kvalitě
    
Zaplatil/a bych i více za některé produkty
    
9. Která z těchto značek je sociálně zodpovědná?
10. Pro kterou společnost byste chtěl/a pracovat?
11. Představte si, že jste vyhrál/a notebook. Pokud byste si mohl/a vybrat - jako značku notebooku byste si vybral/a?