Zaměstnanecký průzkum

Dobrý den!
Je pro nás velice důležité dovědět se, jak vnímáte atmosféru v naší společnosti.
Chtěli bychom vás poprosit o vyplnění následujícího dotazníku. Na základě získaných informací můžeme navrhnout změny k dosažení pro vás ještě lepších pracovních podmínek.
Tento dotazník je anonymní.
Zodpovězení všech otázek vám nezabere více jak 10 minut.
1. Vyberte prosím nejvhodnější odpověď na každou z uvedených otázek :
 
Ano
Ne
Nevím
Jste spokojení s vaším pracovním vytížením?
   
Chtěli byste mít nějaké další zodpovědnosti ve vaší práci?
   
Myslíte si, že je vaše pracovní vytížení obrovské a mělo by být redukováno?
   
Jste spokojený/á se svojí pracovní dobou?
   
Máte přístup ke všem potřebným informacím pro zvládnutí vaší práce?
   
2. Je ve vašem oddělení dostatečný počet pracovníků pro zvládnutí daného objemu práce?
3. Vaše návrhy na zlepšení pracovních procesů ve vašem oddělení nebo v celé společnosti:
4. Prosím, vyberte nejvhodnější odpověď na následující otázky:
 
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne
Je vám naprosto jasné, jaké zodpovědnosti máte na vaší pozici?
    
Je vaše zodpovědnost adekvátní vůči úrovni vašeho vzdělání a dovednostem?
    
Odpovídá vaše současná práce vašim představám, co byste chtěli dělat i v budoucnosti?
    
Jste spokojený/á se specifiky vaší současné práce?
    
5. Který z následujících faktorů vás stresuje v práci? (více možných odpovědí)
Ostatní
6. Které z těchto benefitů preferujete? (více možných odpovědí)
7. Vyberte nejvhodnější odpovědi na následující otázky:
 
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne
Jste spokojený/á se současným platem?
    
Myslíte si, že plat a ostatní benefity jsou spravedlivé ve vaší společnosti?
    
Odpovídá váš současný plat vaším znalostem a dovednostem?
    
8. Vyberte nejvhodnější odpovědi na následující otázky:
 
Ano
Ne
Nevím
Bere v úvahu váš nadřízený vaše návrhy na zlepšení práce?
   
Myslíte si, že váš nadřízený je kompetentní pro jeho pozici?
   
Máte profesionální podporu od vašeho nadřízeného?
   
Podporuje vedení iniciativy a nápady zaměstnanců?
   
9. Potřebujete nějaké další odborné vzdělání?
10. Jak jsou doručovány interní a externí školení potřebné pro vaši práci?
 1234567 
Velmi špatně       Výborně
11. Účastnil/a jste se už nějakého externího školení od té doby, co pracujete v této společnosti?
12. Vaše komentáře, návrhy: