Ohodnocení akce / tréninku

Chtěli bychom vám poděkovat za účast na naši akci a zároveň poprosit o vyplnění následujícího hodnocení, jak se vám naše akce líbila. Získané informace použijeme při organizaci dalších akcí. Děkujeme.
1. Jakou část akce jste navštívil/a? (více možných odpovědí)
2. Jaká byla vaše očekávání před touto akcí?
3. Jak tato akce splnila vaše očekávání?
4. Celkově tato akce byla
 1234567 
Neúspěšná       Velice úspěšná
5. Ohodnoťte prosím trénink
 
Výborný
Dobrý
Průměrný
Špatný
Výkon prezentujícího
    
Znalosti prezentujícího
    
Připravenost prezentace
    
Podkladové materiály
    
6. Prosím ohodnoťte z následujícího výběru, co je důležité pro takovéto akce: (více možných odpovědí)
7. Jak vám pomohla tato akce v rozvoji:
 
Velice
Dobře
Moc ne
Vůbec
Nové znalosti
    
Praktické dovednosti
    
Získat nové kontakty
    
8. Jaká témata nebo prezentující byste uvítali na dalších akcích?
9. Ve které místnosti byste se chtěli zúčastnit školení?
10. Ve které místnosti byste se chtěli zúčastnit školení?
11. Jaký den/dny jsou pro vás nejvhodnější pro takovéto akce? (více možných odpovědí)
12. Prostor pro vaše další komentáře a návrhy