Průzkum "Zaměstnanecký průzkum"
Dobrý den!
Je pro nás velice důležité dovědět se, jak vnímáte atmosféru v naší společnosti.
Chtěli bychom vás poprosit o vyplnění následujícího dotazníku. Na základě získaných informací můžeme navrhnout změny k dosažení pro vás ještě lepších pracovních podmínek.
Tento dotazník je anonymní.
Zodpovězení všech otázek vám nezabere více jak 10 minut.