Průzkum "Hodnotový systém"
Dobrý den!
Chtěla bych vás poprosit o vyplnění mého dotazníku na téma: Jaké hodnoty jsou v dnešní společnosti.
Tento průzkum je anonymní.
Zpracované odpovědi na následující otázky budou použity v mé diplomové práci.
Vyplnění tohoto průzkumu vám zabere jen 5 minut.
Děkuji za váš čas.