Průzkum "Hodnocení zaměstnanců"
Milí kolegové,

Vyplněním tohoto dotazníku se zapojíte do procesu hodnocení zaměstnanců. Každý z vás bude ohodnocen několika kolegy, se kterými denně spolupracujete. Chceme sesbírat různé názory na každého z vás, aby vyhodnocení výsledků bylo co nejobjektivnější. Tento hodnotící proces je prováděn tzv. 360- ti stupňovou technikou hodnocení zaměstnanců.

Cíle tohoto průzkumu:
-Sběr informací od zaměstnanců a manažerů jak hodnotí pracovní výkony svých kolegů a nadřízených.
-Podpora vzájemné komunikace a výměna informací mezi zaměstnanci a vedením.
-Zjištění, co by se dalo zlepšit ve vedení či v jednotlivých oddělení.

Děkujeme za vyplnění tohoto dotazníku.