Výsledky průzkumu ""Hodnotový systém""
Statistiky respondentů:
Celkem respondentů:
116
Muž: 52
Žena: 64
Průměrný věk: 28.5 let
Shrnutí výsledků
1. Dosažené nejvyšší vzdělání
základní 22 bar1bar2  19%
vyučen/a 16 bar1bar2  13.8%
střední s maturitou 51 bar1bar2  44%
bakalářské 16 bar1bar2  13.8%
magisterské 11 bar1bar2  9.5%
Celkem odpovědí 116  
2. Pracovní zkušenosti
žádné zkušenosti 27 bar1bar2  23.3%
1-2 roky zkušenosti 23 bar1bar2  19.8%
3-5 let zkušeností 18 bar1bar2  15.5%
5-10 let zkušeností 9 bar1bar2  7.8%
10 let a více 39 bar1bar2  33.6%
Celkem odpovědí 116  
3. Rodinný stav
ženatý/vdaná s dětmi 21 bar1bar2  18.1%
ženatý/vdaná, bez dětí 4 bar1bar2  3.4%
žiji s přítelem/přítelkyní 22 bar1bar2  19%
rozvedený/rozvedená 5 bar1bar2  4.3%
svobodný/svobodná 58 bar1bar2  50%
Ostatní 6 bar1bar2  5.2%
Celkem odpovědí 116  
Jiná odpověď:
  • zadaná
  • zadaná
  • sem ještě teenager
  • vdova
  • žiji s rodiči
  • Vdova
4. Nejdůležitější hodnoty podle mého názoru (1 –nejdůležitější; 8 – nejméně důležité):
Místo Body
Rodina 1 198
Láska 2 331
Přátelé 3 391
Peníze 4 521
Kariéra 5 522
Fyzická přitažlivost 6 671
Moc (postavení ve společnosti) 7 710
Nábožentsvtí 8 808
Místo ukazuje důležitost odpovědi. Čím výše odpověď je, tím důležitější. Body jsou celkový součet všech odpovědí. Nejdůležitější odpověď má nejméně bodů. Nejméně důležitá odpověď má nejvyšší počet bodů.
5. Peníze jsou v mém životě:
nejsou důležité bar1bar2 velice důležité
6.61 / 10
Mezi 116 respondenty je průměrná odpověď 6.61 (na stupnici od 1 do 10).
6. Lidí si nejvíce cením pokud jsou:
Místo Body
Čestní 1 188
Inteligentní 2 294
Loajální 3 333
Úspěšní v kariéře 4 470
Fyzicky přitažliví 5 547
Bohatí 6 594
Místo ukazuje důležitost odpovědi. Čím výše odpověď je, tím důležitější. Body jsou celkový součet všech odpovědí. Nejdůležitější odpověď má nejméně bodů. Nejméně důležitá odpověď má nejvyšší počet bodů.
7. Jsem přesvědčená, že "zelené" hnutí je:
Nutné a snažím se být "zelený/á" 15 bar1bar2  12.9%
Není nutné 28 bar1bar2  24.1%
Nutné do určité míry 73 bar1bar2  62.9%
Celkem odpovědí 116  
8. Můj postoj ke mně a k lidem kolem mě:
Já jsem dobrý/á ale ostatní lidé jsou špatní 13 bar1bar2  11.2%
Já jsem špatný/á ale ostatní lidé jsou dobří 4 bar1bar2  3.4%
Já jsem dobrý/á a ostatní lidé jsou dobří 82 bar1bar2  70.7%
Já jsem špatný/á ostatní lidé jsou také špatní 17 bar1bar2  14.7%
Celkem odpovědí 116  
9. Podívejte se na následující obrázek. Co oči vypovídají o daném člověku?
img/cz/user_q7/200019651_sm.jpg
je veselý 32 bar1bar2  27.6%
je smutný 45 bar1bar2  38.8%
nedokážu říct 39 bar1bar2  33.6%
Celkem odpovědí 116  
10. Důležitější je pro mě:
následovat své srdce 47 bar1bar2  40.5%
rozhodovat se podle rozumu 69 bar1bar2  59.5%
Celkem odpovědí 116  
11. Jaké hodnoty jsou podle vašeho názoru nejvíce oceňovány v dnešní společnosti?
1) Peníze
2) .
3) podle penez
4) inteligence, úspěch, moc, bohatství
5) rodina, zdraví a finance
6) vzhled,penize
7) POSTAVENÍ VE SPOLEČNOSTI, SEBEKRITIKA, UPŘÍMNOST
8) peníze, uspěch
9) zadne kvalitni ...
10) bohatství, bezohlednost
11) V dnešní době nejsou doceňovány pravé hodnoty jako je čestné slovo , charakter, pracovitost a loialnost.
12) peníze, postavení ve společnosti, vzhled
13) moc velké ne ..
14) dfsgsdfgsdfg
15) postavení
16) prachy
17) Fyzická přitažlivost
18) nevim
19) Dnes je vše jen o penězích
20) Bohatství, Kariéra
21) rodina a přátele
22) Upřimnost, pravdomluvnost, loajalita, přirozenost
23) bohatství
24) finance
25) Dravost a ostré lokty
26) peníze
27) Zlodějna, kde si hrají na velké podnikatele
28) vcku
29) moc
30) krása, postavení, peníze, moc
31) schopnost rychle se rozhodnout, flexibilita a nepodlehani cizimu presvedceni
32) peníze
33) loajalita
34) Peníze, sláva, moc
35) Peníze a moc, s čímž hluboce nesouhlasím
36) Peníze, prátelé
37) Nevím
38) penize
39) peníze, bohatství, postavení ve společnosti, fyzická přitažlivost
40) Peníze, Bohatsrví, zdraví
41) Peníze,vzhled,přitažlivost
42) moc
43) Sláva, bohatství, moc, peníze, láska
44) vzdělání, popularita, majetek
45) SWAG
46) jm
47) majetek, společenské postavení, peníze, úspěch
48) Co se týče světa, do kterého nás zavádí časopisy, televize atd., tak rozhodně atraktivita. V reálném světě se cení schopnost něco dokázat svou vlastní pílí a snahou. A také originalita.
49) Hovno
50) postaveni ve spolecnosti
51) vzhled, peníze, otevřenost k lidem,
52) čestný a loajální
53) Bohužel peníze a moc
54) peníze
55) Bohatství, peníze, čas.
56) Pracovitost
57) moc, bohatství, vliv
58) .
59) moc, náboženství
60) Moc,peníze
61) Moc, krása, bohatství
62) - Upřímnost, pracovitost, smysl pro rodinu
63) Kariéra, luxus-materialismus, peníze, fyzická přitažlivost
64) umět se prodat, peníze, krása, majetek
65) zdraví
66) a
67) Peníze když je někdo chytrý a vydělává
68) sobeckost, lhostenost
69) Nevím
70) peníze, moc, postavení ve společnosti
71) Peníze, postavení
72) Tolerance
73) Prestiž, bohatství, fyzická přitažlivost, samostatnost apd.
74) Nevím, jaké hodnoty oceňuje společnost, ale já jednoznačně oceňuji:

vzdělání a chuť se vzdělávat

mít a pěstovat vztahy se svými blízkými
75) dwčedhdsjdfufhcddjeidjsrdjffrldtrlzuroizotzugwrfjreltjfdlrj fceufffqěckldůsrjsejsddddddddddddddddddljpdszruerzfgvxbbbb bbbmymvvfbbnvthkdjzgffgfd
76) ssssss
77) Peniaze kariéra
78) Penis
79) Zegj
80) Peníze
81) RODINA, PENÍZE, PRÁCE A ZASE PENÍZE. Lidí uplně zapomínaj na vzájemnou lásku, aletaky zapoínaj citit lásku k sobě samému.
82) V dnešní společnosti jsou bohužel na prvním místě peníze pak dlouho nic a potom peníze
83) příroda
84) Peníze, vliv, upřímnost, sebezapření
85) bohatsví, moc , kariéra a vzhled .. (bohužel)
86) pracovní nasazení, výkonnost
87) 90 60 90
88) nevím
89) No asi nic ?
90) Krása, bohatství
91) důvěra,zájem o druhé
92) Vyčůranost

Vliv

Davovost

Prostořekost

Okázalost

Pomlouvačnost

Chamt ivost
93) pravdomluvnost politiků
94) peníze
95) peníze, vzhled
96) Myslím si že nejvíce oceňovaná hodnota naši společnosti je:

-kariéra a peníze
97) čestnost,pracovitost,bohatsví
98) v dnešní společnosti se mají dobře podvodnici a vyžírkové

poctivy a čestný človek to ma hodne težké ,uslužnost a ochota je velmi vzaacná
99) a
100) Upřímnost
101) láska

věrnost
102) qta
103) žádné
104) Peníze a postavení ve společnosti.
105) Příjde na to kdo je ten hodnotitel ??
106) populismus
107) kariéra, postavení
108) Vzdělanost, originalita, nápaditost, fyzický vzhled
109) 1
110) Známosti
111) Prubojnost.
112) Peníze
113) Nevim
114) Kariéra, vzhľad, moc
115) nenávist
116) -
12. Z kterého obrázku cítíte větší lásku?
img/cz/user_q8/200019651_sm.jpg 62 bar1bar2  53.4%
img/cz/user_q8/200019652_sm.jpg 54 bar1bar2  46.6%
Celkem odpovědí 116  
13. V nejbližších 3 letech bych chtěl/a věnovat více pozornosti mému: (více možných odpovědí)
Profesnímu rozvoji 61 bar1bar2  23.8%
Vzdělání 59 bar1bar2  23%
Vzhledu 23 bar1bar2  9%
Rodinému životu 57 bar1bar2  22.3%
Milostnému životu 47 bar1bar2  18.4%
Náboženství 9 bar1bar2  3.5%
Celkem odpovědí 256  
14. Děkuji Vám za Vaše odpovědi! Vaše účast v tomto průzkumu mi pomohla získat důležitá data pro mou diplomovou práci.
Pokud máte zájem o výsledky průzkumu - dejte mi vědět. Pošlu vám je.

Vysvětlení: Celkový počet odpovědí jsou všechny odpovědi respondentů získané na danou otázku. Procento pro každou možnost odpovědi se vypočítá tak, že se počet odpovědí vydělí celkovým počtem odpovědí.