Průzkum "Anketa Křížek"
Jednu z mála zbývajících souvislých ploch zeleně v centru Prahy, kterou dnes většina lidí nazývá jménem Parukářka, zná většina Žižkováků jako „Křížek“, čili vrch sv. Kříže. Název Parukářka se vžil až od doby zbudování černé stavby - hospody Parukářka. Bohužel zbudováním hospody jako by se začala psát nová kapitola v dějinách Křížku, kdy přestala být tato lokalita vnímána jako zóna odpočinku, relaxace, sportu, ale jako příjemné prostředí pro konzumaci alkoholu, pravidelné konání rozličných hlasitých koncertních a jiných akcí, a to i masového měřítka. Tento trend bohužel místu vůbec nesvědčí, vede spíše k jeho pozvolné devastaci. Kromě poškozování zeleně je velmi nepříjemným důsledkem daného trendu i intenzivní rušení nočního klidu - od dubna do října téměř na denním pořádku.
V současné době je v plánu zrušení stávající restaurace. Na demolici objektu je vydán platný exekuční výměr. Radnice bohužel chce na místě vybudovat opět restauraci, a to dokonce o dost větší, nežli byla ta dosavadní. O nájem restaurace se bude ucházet i stávající provozovatel....
Nová restaurace má mít následující parametry:
Odhad nákladů na stavbu: 6,1 mil. Kč. (bez DPH)
zastavěná plocha: 218 m2
obestavěný prostor: 987 m2
počet míst celkem uvnitř: 75
počet míst kuřácká část: 46
počet míst nekuřácká část: 29
užitná plocha: 190 m2
počet míst terasa: 102
Projekt tedy ukrojí z veřejné zeleně celkem 987m2, a to za celkem více než 6,000.000 Kč.
Nabízí se otázka – je skutečně v obecném zájmu, aby radnice budovala na tomto místě novou a poměrně velkou restauraci? Je podle názoru radnice v centru Prahy a na Žižkově nedostatek hospod?
Vzhledem k výše uvedené situaci Vás prosím o vyjádření Vašeho názoru na úpravu tohoto prostoru. Prosím i o vyjádření k četnosti hudebních a jiných hlučných akcí na vrchu sv. Kříže.